Apricot Chiffon Cake

Regular price 290.000₫

Chiffon cake layered with apricot sauce, whipped cream frosting and yuzu macaron.

Bánh chiffon nhiều tầng với sốt mò, phủ kem tươi và macaron tắc nht.


You may also like