My Love

Regular price 690.000₫

 Layers of raspberry and chocolate mousse with a chocolate cake base.

Mousse mâm xôi trên một lớp mousse sôcôla mỏng nhẹ, kèm cốt bánh sôcôla.


You may also like