Raspberry Brownie

Regular price 55.000₫

A gooey chocolate brownie with chocolate chunks and fresh raspberry, injected with raspberry sauce, topped with lime zests.

Với sốt quả mâm xôi, mâm xôi tươi và rắc vỏ chanh.


You may also like