Char Siu Roll

Regular price 54.000₫

A soft cinnamon roll filled with homemade char siu sauce & char siu meat.

Bánh cun nhân thịt xá xíu và sốt xá xíu nhà làm.


You may also like