Egg Sandwich

Regular price 38.000₫

A soft bun with a fluffy egg omelet, homemade spicy sriracha mayonnaise, shiitake mushroom, & mushroom soy sauce.

Sandwich mềm kẹp trứng cuộn mn, cùng lớp mayonnaise cay nhà làm và nấm hương. 


You may also like