Bloom Moonbox

1.260.000₫ Doanh thu Lưu

Phiên bản giới hạn “Bloom Moonbox” có một trải nghiệm mở “tròn đầy” độc đáo, giúp chiếc hộp thay đổi hình dạng từ bán nguyệt đến trăng tròn. Đây là một món quà ý nghĩa, truyền cảm hứng dành cho người thân, bạn bè, và đồng nghiệp.

🥮 Thập Cẩm Iberico

🥮 Xôi Bắp

🥮 Vải Ngọt

🥮 Lava Hạt Điều

VAT will be added in the payment step.