Chocolate Fondant

Regular price 65.000₫

A super moist chocolate fondant made with Belgian dark chocolate without the bitter aftertaste and heaviness.

Bánh fondant sô-cô-la siêu ẩm mượt được làm từ sô-cô-la đen của Bỉ, không bị đắng ở hậu vị. 

Gluten free
0 food coloring
0 artificial ingredient