Christmas Macarons

Regular price 58.000₫

2 macarons in a fashionable bag.

Choice between 3 flavors:
- Black sesame & apricot
- Yuzu & caramel
- Yogurt mousse & blackcurrant

Có 3 vị lựa chọn:

- Mè đen và quả mơ
- Tắc Nhật và caramel
- Mousse sữa chua và quả lý chua