kết hợp nghiền nát

780.000₫ Doanh thu Lưu

VAT sẽ được thêm vào khi thanh toán