Frosty

Regular price 95.000₫

A light coconut mousse, black sesame ganache, black sesame & charcoal genoise, citrus jelly, in a thin Belgian white chocolate shell.

Mousse dừa, sốt mè đen, bánh bông lan tinh than tre & mè đen, thạch chanh với lớp vỏ sô-cô-la trắng của Bỉ.