Gold bullion

Regular price 79.000₫

A crunchy chou dough filled with caramel pastry cream, caramel sauce, and yuzu jelly. Glazed with a gold caramel chocolate.

Bánh su giòn với lớp nhân kem caramel, sốt caramel và thạch tắc Nhật. Phủ một lớp caramel sô-cô-la vàng.