Raspberry Brownie

Regular price 55.000₫

A gooey chocolate brownie with chocolate fresh raspberry, injected with raspberry sauce, topped with lime zests.

Với sốt quả mâm xôi, mâm xôi tươi và rắc vỏ chanh.