Mandarin Tart

Regular price 89.000₫

A chocolate cookie sandwich filled with mandarin curd and citrus marmelade. Topped with a mandarin mousse.

Cookie sô-cô-la kẹp kem sữa đông vị tắc và mứt cam chanh nguyên vỏ. Bánh mousse tắc được đặt lên trên.