Tet Lantern

Regular price 120.000₫

A light raspberry mousse with layers of blackcurrant white chocolate ganache, soft blackcurrant caramel, and brownie base.

Mousse quả mâm xôi với các lớp kem quả lý chua và sô-cô-la trắng, caramel mềm vị quả lý chua và đế bánh brownie.