GIỚI THIỆU

Chào mừng đến với Bakes Saigon và các Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi (“Thỏa thuận)”.
Trang web www.bakes-saigon.com được đặt tại các URL phân giải thành tên miền www.bakes-saigon.com ("Trang web" hoặc "Trang web"). Vì chắc chắn bạn đã có kinh nghiệm với hầu như tất cả các trang web, nên việc bạn sử dụng Trang web này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng nhất định (các “Điều khoản” này) được quy định bên dưới. Các Điều khoản này rất quan trọng đối với cả bạn và chúng tôi vì chúng tạo ra một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa chúng tôi, bảo vệ quyền của bạn với tư cách là khách hàng có giá trị và quyền của chúng tôi với tư cách là một doanh nghiệp.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG VÀ/HOẶC ĐẶT HÀNG TỪ TRANG WEB NÀY. HỌ CÓ THỂ CÓ VẺ KỸ THUẬT VÀ PHÁP LÝ, NHƯNG HỌ QUAN TRỌNG. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ/HOẶC ĐẶT ĐẶT HÀNG TỪ TRANG WEB NÀY, BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẶT CHỖ NÀO HOẶC ĐẶT HÀNG VÀ ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB HOẶC ĐẶT HÀNG TỪ TRANG WEB.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản hoặc Chính sách quyền riêng tư, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu web liên hệ của chúng tôi.

SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Bạn đồng ý rằng:
- Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web để thực hiện các yêu cầu hoặc đơn đặt hàng hợp pháp.
Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ lệnh đầu cơ, sai hoặc lừa đảo nào. Nếu chúng tôi có lý do hợp lý để cho rằng một đơn đặt hàng như vậy đã được thực hiện, chúng tôi sẽ có quyền hủy bỏ đơn đặt hàng và thông báo cho các cơ quan có liên quan.
- Bạn cũng cam kết cung cấp e-mail, bưu chính và/hoặc các chi tiết liên hệ khác chính xác và chính xác cho chúng tôi và thừa nhận rằng chúng tôi có thể sử dụng các chi tiết này để liên hệ với bạn trong trường hợp điều này chứng minh là cần thiết (xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn).
- Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin mà chúng tôi cần, chúng tôi có thể không hoàn thành được đơn đặt hàng của bạn.
- Bạn sẽ không cố gắng can thiệp hoặc can thiệp theo bất kỳ cách nào vào mạng hoặc an ninh mạng của Trang web hoặc của chúng tôi hoặc cố gắng sử dụng dịch vụ của Trang web để có quyền truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống máy tính nào khác.
- Bạn sẽ không sử dụng Trang web để liên lạc, truyền hoặc đăng tài liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác.
- Bạn sẽ không sử dụng Trang web để thực hiện hành vi cấu thành tội phạm dân sự hoặc hình sự hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của thành phố, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế.
- Bằng cách đặt hàng qua Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực pháp lý để tham gia các hợp đồng ràng buộc.

DỊCH VỤ CÓ SẴN

Các mặt hàng được cung cấp thông qua Trang web này chỉ có sẵn để giao cho cư dân tại Việt Nam.

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO

Không có hợp đồng (“Hợp đồng”) nào liên quan đến việc mua sản phẩm được cung cấp trên Trang web sẽ tồn tại giữa bạn và chúng tôi cho đến khi đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi chấp nhận và chúng tôi gửi cho bạn Xác nhận lô hàng (được định nghĩa bên dưới). Nếu chúng tôi không chấp nhận đơn đặt hàng của bạn và tiền đã bị trừ khỏi tài khoản của bạn, thì số tiền đó sẽ được hoàn trả đầy đủ.

SẢN PHẨM CÓ SẴN

Tất cả các đơn đặt hàng cho các sản phẩm đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và về vấn đề này, trong trường hợp khó cung cấp hoặc do sản phẩm không còn trong kho, chúng tôi có quyền cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm thay thế mà bạn có thể đặt hàng. Nếu bạn không muốn đặt hàng các sản phẩm thay thế như vậy, chúng tôi sẽ hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào mà bạn có thể đã thanh toán.

GIÁ VÀ THANH TOÁN

Giá của các sản phẩm sẽ là giá được trích dẫn theo thời gian trên Trang web của chúng tôi, trừ trường hợp có lỗi rõ ràng. Mặc dù chúng tôi cẩn thận để đảm bảo rằng tất cả giá được trích dẫn trên trang web của chúng tôi là chính xác, vẫn có thể xảy ra sai sót. Nếu chúng tôi phát hiện ra lỗi về giá của bất kỳ (các) sản phẩm nào bạn đã đặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể và cung cấp cho bạn tùy chọn xác nhận lại đơn đặt hàng với giá chính xác hoặc hủy bỏ. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với bạn, đơn đặt hàng sẽ được coi là bị hủy và nếu bạn đã thanh toán cho (các) sản phẩm, bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền. Khi bạn đã mua sắm xong, tất cả các mặt hàng bạn muốn mua sẽ được thêm vào giỏ của bạn. Bước tiếp theo của bạn sẽ là thực hiện quy trình kiểm tra và thanh toán. Để làm điều này:
Nhấp vào nút “Giỏ hàng” ở đầu trang.
Nhấp vào "Thanh toán"
Điền hoặc kiểm tra thông tin liên hệ của bạn, chi tiết đơn đặt hàng, địa chỉ giao hàng và hóa đơn
Nhấp vào “Tiếp tục vận chuyển”
Chọn phương thức thanh toán của bạn
Thanh toán có thể được thực hiện bằng COD, Paypal, Visa, MasterCard, dịch vụ ngân hàng điện tử hoặc nhận tại cửa hàng.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào được mua qua trang web của chúng tôi chỉ giới hạn ở giá mua của sản phẩm đó. Chúng tôi xuất bản thông tin trên Trang web này để thuận tiện cho bạn. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và kịp thời, nhưng có thể có những điểm không chính xác về mặt kỹ thuật hoặc thực tế và lỗi đánh máy. Chúng tôi bảo lưu quyền chỉnh sửa và thay đổi Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các sản phẩm được mô tả trong Trang web có thể không có sẵn ở khu vực của bạn. Chúng tôi không tuyên bố rằng thông tin trong Trang web phù hợp với khu vực pháp lý của bạn hoặc các sản phẩm được mô tả trong Trang web này sẽ có sẵn để mua ở tất cả các khu vực pháp lý. Chúng tôi không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ trang web nào không phải của BAKES mà bạn có thể được chuyển hướng hoặc liên kết từ Trang web này. Các siêu liên kết được đưa vào chỉ để thuận tiện cho bạn và chúng tôi không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác, tính sẵn có, tính phù hợp hoặc tính an toàn của thông tin được cung cấp trong các trang web không phải của BAKES đó. Chúng tôi không xác nhận, đảm bảo hoặc đảm bảo bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp hoặc cung cấp bởi hoặc thay mặt cho các bên thứ ba trên Trang web.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trang web, bao gồm tất cả thông tin và nội dung của nó, chẳng hạn như văn bản, dữ liệu, hình nền, biểu tượng, ký tự, tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh, ảnh chụp, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, tin nhắn, đồ họa, phần mềm và HTML được sử dụng để tạo các trang (gọi chung là , “Vật liệu”), là tài sản của BAKES hoặc của các nhà cung cấp hoặc người cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc bản quyền theo luật pháp Việt Nam. Trừ khi có quy định khác trên trang web hoặc trong các Điều khoản này, bạn không được sử dụng, tải xuống, tải lên, sao chép, in, hiển thị, thực hiện, sao chép, xuất bản, sửa đổi, xóa, thêm vào, cấp phép, đăng, truyền hoặc phân phối bất kỳ Tài liệu nào từ Trang web này toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép cụ thể trước bằng văn bản của BAKES. Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để truy cập Trang web và sử dụng thông tin cũng như dịch vụ có trên Trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì, theo quyết định riêng của chúng tôi và không cần thông báo cho bạn, sửa đổi các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên Trang web và chấm dứt, thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các Tài liệu trên Trang web cũng như các tính năng và/hoặc số giờ hoạt động của Trang web và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc này. Chúng tôi cũng có thể áp đặt các quy tắc và giới hạn sử dụng Trang web hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào một phần hoặc tất cả Trang web mà không cần thông báo hoặc phạt. Chúng tôi có quyền thay đổi các quy tắc và/hoặc giới hạn này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi.

VI PHẠM BẢN QUYỀN VÀ/HOẶC NHÃN HIỆU

Nếu bạn tin rằng một tác phẩm trên Trang web cấu thành hành vi vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bạn, vui lòng cung cấp cho Đại lý được chỉ định của chúng tôi một thông báo bằng văn bản có chứa thông tin sau:
bằng chứng về việc bạn ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu tác phẩm hoặc nhãn hiệu có bản quyền; mô tả về tác phẩm hoặc nhãn hiệu có bản quyền mà bạn khiếu nại đã bị vi phạm; mô tả về vị trí của tài liệu bị cáo buộc vi phạm trên Trang web, bao gồm cả liên kết cố định nơi đặt tài liệu;
địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu, đại lý của chủ sở hữu hoặc luật pháp cho phép; tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu; và các khiếu nại vật lý hoặc điện tử của bạn về vi phạm bản quyền và vi phạm thương hiệu có thể được gửi tới team@bakes-saigon.com.

GIAO TIẾP BẰNG VĂN BẢN

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận rằng giao tiếp với chúng tôi sẽ chủ yếu bằng điện tử. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua e-mail hoặc cung cấp cho bạn thông tin bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi. Đối với các mục đích hợp đồng, bạn đồng ý với phương tiện liên lạc điện tử này và bạn thừa nhận rằng tất cả các hợp đồng, thông báo, thông tin và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử đều tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc các thông tin liên lạc đó phải được lập thành văn bản.

THANH TOÁN, ĐẶT HÀNG, HÀNG CÓ SẴN VÀ LẬP HÓA ĐƠN

Bạn đồng ý cung cấp thông tin thanh toán chính xác và cập nhật tại thời điểm bạn đặt hàng bất kỳ Sản phẩm nào. Chúng tôi đã ký hợp đồng với bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch mua được thực hiện trên Trang web. Khi bạn mua hàng qua Trang web, bạn sẽ cung cấp chi tiết thanh toán của mình và mọi thông tin bổ sung cần thiết để hoàn tất đơn đặt hàng của bạn trực tiếp cho bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi. Bạn nên lưu ý rằng các giao dịch thanh toán trực tuyến phải được kiểm tra xác thực bởi bộ xử lý thanh toán của chúng tôi và công ty phát hành thẻ của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu công ty phát hành thẻ của bạn từ chối ủy quyền thanh toán vì bất kỳ lý do gì. Để bảo vệ bạn, bộ xử lý thanh toán của chúng tôi sử dụng nhiều giao thức ngăn chặn gian lận và hệ thống xác minh tiêu chuẩn ngành để giảm gian lận và bạn ủy quyền cho bộ xử lý đó xác minh và xác thực thông tin thanh toán của bạn. Xin lưu ý rằng công ty phát hành thẻ của bạn có thể tính phí xử lý trực tuyến hoặc phí xử lý cho bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc này.
Bạn đồng ý có đủ tiền hoặc tín dụng khả dụng khi đặt bất kỳ đơn đặt hàng nào như vậy để đảm bảo rằng giá mua sẽ được chúng tôi thu. Sau khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận (“Xác nhận đơn hàng”). Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin giá cả chính xác liên quan đến Sản phẩm có sẵn trên Trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo hiểm chống lại các lỗi định giá. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, không xử lý hoặc hủy bất kỳ đơn đặt hàng nào đã đặt cho một Sản phẩm có giá được đăng không chính xác trên Trang web do lỗi. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email.
Trang web có thể chứa thông tin liên quan đến tính khả dụng của Sản phẩm. Trong một số ít trường hợp, Sản phẩm có thể còn hàng khi bạn đặt hàng và đã bán hết vào thời điểm chúng tôi cố gắng xử lý đơn đặt hàng. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và hủy mặt hàng khỏi đơn đặt hàng của bạn hoặc đề nghị bạn chuyển sang sản phẩm khác có cùng mức giá.
Trừ khi có quy định khác, giá niêm yết không bao gồm: (a) chi phí vận chuyển hoặc vận chuyển đến địa điểm giao hàng đã thỏa thuận; và (b) thuế giá trị gia tăng phải được cộng vào giá phải trả. Bạn đồng ý thanh toán thuế, vận chuyển hoặc vận chuyển Sản phẩm vì các chi phí đó được chúng tôi chỉ định khi bạn gửi đơn đặt hàng.

Vận chuyển

- Đơn hàng của bạn sẽ được thực hiện sau khi chúng tôi xác nhận với bạn ngày và giờ giao hàng. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với bạn, đơn đặt hàng của bạn có thể bị trì hoãn và hủy bỏ.
- Đơn hàng của bạn sẽ được giao đến địa chỉ giao hàng mà bạn chỉ định khi đặt hàng. Nếu chúng tôi không thể giao hàng đến địa chỉ giao hàng của bạn, ví dụ nếu địa chỉ giao hàng của bạn ở xa về mặt địa lý, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi có quyền không giao hàng đến địa điểm quá xa có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Nếu bạn muốn giao hàng đến nhiều địa chỉ khác nhau, phí vận chuyển sẽ khác nhau để phản ánh chi phí của các lô hàng đến nhiều địa điểm.
- (Các) Sản phẩm được đặt hàng sẽ chịu rủi ro của bạn kể từ thời điểm bạn nhận (các) Sản phẩm. Quyền sở hữu (các) Sản phẩm được đặt hàng cũng sẽ được chuyển cho bạn khi bạn nhận (các) Sản phẩm, với điều kiện bạn đã nhận được thanh toán đầy đủ tất cả các khoản tiền đến hạn đối với (các) Sản phẩm, bao gồm mọi khoản phí giao hàng.
- Nếu bạn tin rằng Sản phẩm được giao bị hư hỏng hoặc bị lỗi hoặc đã phát triển lỗi, bạn nên thông báo cho chúng tôi ngay khi nhận được, tốt nhất là bằng văn bản, nêu rõ tên, địa chỉ và tham chiếu đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi sẽ thay thế nó hoặc hoàn lại tiền cho bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn trả lại chiếc bánh cho chúng tôi để làm bằng chứng về thiệt hại.


Trả lại và trao đổi

- Chúng tôi không chấp nhận trả lại và trao đổi Sản phẩm khi chúng đã được giao trừ khi có bằng chứng về hư hỏng do giao hàng. Sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi kèm theo hướng dẫn thêm về việc trả lại (các) Sản phẩm cho chúng tôi.
- Khi nhận được (các) Sản phẩm trả lại từ bạn, chúng tôi sẽ xử lý bất kỳ khoản hoàn trả hoặc thay thế nào cho bạn càng sớm càng tốt. Bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ hình thức thanh toán ban đầu của mình, bao gồm cả chi phí giao hàng tiêu chuẩn.

CÂU HỎI VÀ PHẢN HỒI

Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi, nhận xét và phản hồi của bạn. Vui lòng gửi tất cả câu hỏi, nhận xét và phản hồi cho chúng tôi qua email team@bakes-saigon.com

THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY ĐỊNH CƯ THE LAB
2 Lê Ngô Cát, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
team@bakes-saigon.com
090 277 42 44

GIẤY PHÉP KINH DOANH
Số 0312420384 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép ngày 15/08/2013

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
Số 4491/2020/ATTP-CNĐK do Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm TP.HCM cấp phép ngày 30/10/2010

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Tổng quan

Việc giao hàng sẽ được thực hiện đến địa chỉ do bạn chỉ định khi bạn đặt hàng. Chúng tôi miễn phí giao hàng cho đơn hàng trên 2.000.000 VNĐ trong bán kính 1km.
Thời gian giao hàng của chúng tôi là từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Chúng tôi sẽ thông báo và nhận được xác nhận của bạn nếu có bất kỳ thay đổi nào về thời gian giao hàng.
Sản phẩm bánh tươi nướng của chúng tôi chỉ giao hàng trong khu vực TP.HCM bao gồm Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Thủ Đức, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh.


Vận Chuyển Ngoài Việt Nam

Chúng tôi hiện không vận chuyển đến các điểm đến bên ngoài Việt Nam vì các mặt hàng thực phẩm thường gặp vấn đề với các quy định của Hải quan.

HỦY BỎ, TRẢ LẠI & HOÀN TIỀN

Trở lại

Thật không may, chúng tôi không chấp nhận trả lại các sản phẩm dễ hỏng. Tất cả các mặt hàng từ www.bakes-saigon.com được bán trên cơ sở không thể trả lại trừ khi bị lỗi.

Vui lòng kiểm tra xem tất cả các mặt hàng nhận được là những gì bạn đã đặt hàng. Nếu bạn đã nhận được một mặt hàng KHÔNG CHÍNH XÁC KHÔNG MỞ NÓ. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ khoản hoàn trả nào hoặc hoàn lại tiền đối với các mặt hàng đã bị mở, bị can thiệp hoặc không ở trong tình trạng ban đầu.

Chúng tôi cố gắng hết sức để giảm thiểu sản phẩm bị vỡ trong quá trình vận chuyển; tuy nhiên, bánh có thể bị vỡ trong quá trình vận chuyển. Nếu bạn nhận được sản phẩm của mình bị hư hỏng hoặc bị nhiễm bẩn theo bất kỳ cách nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề.

Vui lòng KHÔNG trả lại bất kỳ sản phẩm thực phẩm nào mà không liên hệ với chúng tôi trước để biết thông tin cụ thể về quy trình trả lại.

hủy bỏ

Nếu khách hàng chọn GIAO HÀNG:
Giao hàng: Quý khách vui lòng gọi điện đến hotline của chúng tôi để kiểm tra tình trạng đơn hàng và hủy đơn hàng ngay lập tức. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ chấp nhận hủy trước thời gian giao hàng bạn đã chọn là 120 phút.

Nếu khách hàng chọn ĐẶT HÀNG:
Nhận hàng: Quý khách vui lòng gọi điện đến hotline của chúng tôi để kiểm tra tình trạng đơn hàng và hủy đơn hàng ngay lập tức.

Đối với các đơn đặt hàng tùy chỉnh, việc hủy bỏ sẽ không được chấp nhận.

hoàn lại tiền

Việc hoàn tiền sẽ chỉ được xem xét cho các đơn hàng được Bakes Saigon chấp nhận hủy. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối hoàn tiền mà không có bằng chứng mua hàng hoặc sao kê ngân hàng/sao kê thẻ tín dụng có thể giúp ích cho chúng tôi.

Tất cả các yêu cầu hoàn trả sẽ được xử lý trong vòng 5 ngày làm việc, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

Chúng tôi không thể hoàn trả một sản phẩm đã mua.

điều khoản thanh toán

1. Thanh toán khi nhận hàng (COD):

Khách hàng thanh toán tiền hàng khi nhận hàng.

Phương thức thanh toán này không áp dụng cho các đơn hàng có giá trị cao hoặc đơn đặt hàng theo yêu cầu.

2. Chuyển khoản:

TÀI KHOẢN: TUẤN LÊ
NGÂN HÀNG: TIÊN PHONG TPBank Bến Thành, TP.HCM
SỐ TÀI KHOẢN: 0187 7394 001

3. Thanh toán qua thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế:

Nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn và nhấp vào Xử lý để tiến hành thanh toán cho đơn hàng.
Ghi chú:
Sử dụng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ/thẻ trả trước VISA, MasterCard do các ngân hàng trong nước và quốc tế phát hành.
Đối với thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ quốc tế, giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo cấp phép thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng thẻ).
Các khoản phụ phí ngoài đơn hàng vui lòng kiểm tra kỹ với ngân hàng của Quý khách để tránh các khoản phụ phí ngoài ý muốn.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp bạn sử dụng thẻ không được phát hành tại Việt Nam, bạn có thể phải trả phí chuyển đổi ngoại tệ cho ngân hàng phát hành. Nếu không rõ về khoản phí này, vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để được tư vấn thêm.
Hiện chúng tôi chưa hỗ trợ thanh toán bằng thẻ sau khi nhận hàng.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chính sách bảo mật
Chính sách Bảo mật này mô tả cách thức thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn truy cập hoặc mua hàng từ https://bakes-saigon.com

1. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie được cài đặt trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, khi bạn duyệt Trang web, chúng tôi thu thập thông tin về các trang web hoặc sản phẩm riêng lẻ mà bạn xem, trang web hoặc cụm từ tìm kiếm nào đã giới thiệu bạn đến Trang web và thông tin về cách bạn tương tác với Trang web. Chúng tôi gọi thông tin được thu thập tự động này là “Thông tin thiết bị”.

Chúng tôi thu thập Thông tin thiết bị bằng các công nghệ sau:

- “Cookies” là các tệp dữ liệu được đặt trên thiết bị hoặc máy tính của bạn và thường bao gồm một mã định danh duy nhất ẩn danh. Để biết thêm thông tin về cookie và cách tắt cookie, hãy truy cập http://www.allaboutcookies.org.
- “Tệp nhật ký” theo dõi các hành động xảy ra trên Trang web và thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang giới thiệu/thoát và dấu ngày/giờ.
- “Đèn hiệu web”, “thẻ” và “pixel” là các tệp điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt Trang web.

Ngoài ra, khi bạn mua hàng hoặc cố gắng mua hàng qua Trang web, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán (bao gồm số thẻ tín dụng), địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi gọi thông tin này là “Thông tin đặt hàng”.

Khi chúng tôi nói về “Thông tin cá nhân” trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi đang nói về cả Thông tin thiết bị và Thông tin đặt hàng.

2. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng Thông tin đặt hàng mà chúng tôi thu thập chung để thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt qua Trang web (bao gồm xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp vận chuyển và cung cấp cho bạn hóa đơn và/hoặc xác nhận đơn đặt hàng). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Thông tin đặt hàng này để:
- Giao tiếp với bạn;
- Sàng lọc các đơn đặt hàng của chúng tôi để phát hiện rủi ro hoặc gian lận tiềm ẩn; Và
- Khi phù hợp với các tùy chọn mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi, hãy cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.
- Tạo số liệu thống kê để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng Thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập để giúp chúng tôi sàng lọc rủi ro và gian lận tiềm ẩn (cụ thể là địa chỉ IP của bạn) và nói chung là để cải thiện và tối ưu hóa Trang web của chúng tôi (ví dụ: bằng cách tạo phân tích về cách khách hàng của chúng tôi duyệt và tương tác với Trang web và để đánh giá sự thành công của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi).

3. Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba để giúp chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn, như được mô tả ở trên. Ví dụ: chúng tôi sử dụng Shopify để cung cấp năng lượng cho cửa hàng trực tuyến của mình--bạn có thể đọc thêm về cách Shopify sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.shopify.com/legal/privacy. Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng của chúng tôi sử dụng Trang web -- bạn có thể đọc thêm về cách Google sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Bạn cũng có thể từ chối Google Analytics tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ các luật và quy định hiện hành, để đáp ứng trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét hoặc yêu cầu hợp pháp khác đối với thông tin mà chúng tôi nhận được hoặc để bảo vệ các quyền của chúng tôi.

4. Quảng cáo theo hành vi

Như đã mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu hoặc thông tin tiếp thị mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo được nhắm mục tiêu, bạn có thể truy cập trang giáo dục của Sáng kiến ​​Quảng cáo Mạng (“NAI”) tại http://www.networkadvertising.org/under Hiểu-online-advertising/how-does-it-work.

Bạn có thể từ chối quảng cáo được nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng các liên kết bên dưới:
- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Ngoài ra, bạn có thể chọn không tham gia một số dịch vụ này bằng cách truy cập cổng thông tin chọn không tham gia của Digital Advertising Alliance tại: http://optout.aboutads.info/.

5. Không theo dõi

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi các phương thức sử dụng và thu thập dữ liệu trên Trang web của chúng tôi khi chúng tôi thấy tín hiệu Không theo dõi từ trình duyệt của bạn.

6. Quyền của bạn

Nếu bạn là cư dân Châu Âu, bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và yêu cầu sửa chữa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới.

Ngoài ra, nếu bạn là cư dân Châu Âu, chúng tôi lưu ý rằng chúng tôi đang xử lý thông tin của bạn để thực hiện các hợp đồng mà chúng tôi có thể có với bạn (ví dụ: nếu bạn đặt hàng qua Trang web) hoặc để theo đuổi các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi được liệt kê ở trên. Ngoài ra, xin lưu ý rằng thông tin của bạn sẽ được chuyển ra ngoài Châu Âu, bao gồm Canada và Hoa Kỳ.

7. Lưu giữ dữ liệu

Khi bạn đặt hàng qua Trang web, chúng tôi sẽ lưu trữ Thông tin đặt hàng của bạn cho hồ sơ của chúng tôi trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này.

8. Thay đổi

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo thời gian để phản ánh, chẳng hạn như những thay đổi đối với thực tiễn của chúng tôi hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác.

9. Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin về thực tiễn quyền riêng tư của chúng tôi, nếu bạn có thắc mắc hoặc nếu bạn muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại team@bakes-saigon.com hoặc qua thư sử dụng các chi tiết được cung cấp bên dưới:

CÔNG TY ĐỊNH CƯ THE LAB
2 Lê Ngô Cát, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM